RISUPETO X

Otsikkosi

  • Ei tarvi harventaa
  • Tehokas
  • Kestävä
  • Ei tarvi paljon huoltoa

Risupeto on energiapuupoimuri

Risupeto on kaatopää, energiapuukoura ja raivauslaite, lyhyesti sanottuna se on energiapuupoimuri. Risupeto on helppokäyttöinen ja kestävä. Se on tarkoitettu karsimattoman energiapuun tehokkaaseen tuottamiseen. Risupeto nopeuttaa kokonaisurakkkaa huomattavasti perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Risupeto soveltuu taimikon varhaishoidosta ensiharvennukseen. Tuottavin se on raivaamattomien harvennusrästien hoidossa. Risupeto suorittaa raivauksen energiahakkuun yhteydessä koneellisesti. Alustan raivaus metsurityönä on tarpeetonta, toisin kuin moton edellä. Kohteesta riippuen metsurilta jää energiamassaa maastoon jopa 20 000 kg/ha, vaikeuttaen ajokonekuljettajan työtä ja metsässä kulkemista. Risupedon tekemänä kaikki energiapuu saadaan hyötykäyttöön.  

Koneen ominaisuuksia

Risupeto katkaisee puut kiekkoterillä ja siirtää ne välivarastoon nopeasti ja jatkuvatoimisesti eli runkoja ei tarvitse käsitellä yksittäin. Se poimii tyvihalkaisijaltaan 1 - 30 cm paksuiset puut. Kerätty nippu vapautetaan pyörittämällä teriä vastakkaiseen suuntaan. Kiekkoterät murskaavat kannon, millä tavoitellaan vesomisen vähenemistä kannon nopeammasta kuivumisesta johtuen. Maa-ainekset eivät vahingoita Risupedon teriä, kuten teräketjulaitteille helposti käy. Laitteen terät sekä keruulaitteisto pyörivät hitaasti perinteisiin murskaimiin tai sahalaitteisiin verrattuna, jolloin työskentelystä ei aiheudu kivien sinkoilua ja vaaraa ulkopuolisille. Laitteen leveys on yksi metri, jolloin sen käsittely ahtaissakaan paikoissa ei ole ongelma.

Risupedon peruskoneena toimii kaivuri tai harvesteri, johon on vaihdettu maanrakennuspuomi tai vastaava. Maanrakennuspuomin lisäksi Risupeto tarvitsee kauhanpyörittäjän. Risupetoa ei suositella motopuomiin ja riipukkeeseen, koska tehokkuus kärsii.

Teknistä tietoa

Vaatii kaivurin ja jotain kilkkeitä.

Sopii jos jonkinmoisiin koneisiin.

Kehitystyö

Proto I

Risupeto tehtiin tehostamaan energiapuun korjuuta. Samalla haluttiin työllistää yrityksen kaivinkone myös maanrakennuskauden ulkopuolella. Aivan ensimmäinen Risupeto rakennettiin vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Ensimmäistä prototyyppiä on pyöritetty pääasiassa tela-alustaisella New Holland E200SR kaivinkoneella, jolla saavutetaan 10 metrin ulottuvuus. Proto I painaa kokonaisuudessaan noin 1100 kg. Prototyppi on ulkoasultaan varsin karu, sillä siinä näkyvät kaikki kehitystyön jäljet.

Proto I on jälkeenpäin saanut sisäänsä toisen prototyypin tekniikkaa tehokkuuden parantamiseksi entisestään. Laitetta käytetään edelleen päivittäisessä työskentelyssä.

Proto II

Proto II rakennettiin vuosina 2020-2021 Euroopan aluekehitysrahaston tukemana. Tavoitteena oli tehdä kevyempi ja sulavalinjaisempi laite pohjautuen ensimmäiseen protoon.

Proto II osoittautui edeltäjäänsä vieläkin tehokkaammaksi ja huollettavuuskin parani. Paino ei juurikaan pudonnut, mutta sitä ei haluttu priorisoida kestävyyden tai toimivuuden kustannuksella. 

Nollasarja

Nollasarjaan päätettiin yhdistää molemmista prototyypeista parhaat puolet. Nyt Risupeto on iskussa ja valmiina leviämään metsiin.