Risupeto Proto 2

Vuoden 2020 syksyllä on käynnistetty Risupeto Proto 2 -hanke EU:n rakennerahaston tukemana. Hankkeessa suunnitellaan, rakennetaan ja testataan Risupedon prototyyppi 2 pohjautuen  Risupedon ensimmäiseen prototyyppiin.