RISUPETO

TEHOKAS.

RISUPETO ON ENERGIAPUUPOIMURI

Risupeto on kaatopää, energiapuukoura ja raivauslaite, lyhyesti sanottuna se on energiapuupoimuri. Risupeto on helppokäyttöinen ja kestävä. Se on tarkoitettu karsimattoman energiapuun tehokkaaseen tuottamiseen. Risupeto nopeuttaa kokonaisurakkkaa huomattavasti perinteisiin menetelmiin verrattuna. 

Risupeto soveltuu taimikon varhaishoidosta ensiharvennukseen. Tuottavin se on raivaamattomien harvennusrästien hoidossa. Risupeto suorittaa raivauksen koneellisesti energiahakkuun yhteydessä. Alustan raivaus metsurityönä on tarpeetonta, toisin kuin moton edellä. Kohteesta riippuen metsurilta jää energiamassaa maastoon jopa 20 000 kg/ha, vaikeuttaen ajokonekuljettajan työtä ja metsässä kulkemista. Risupedon tekemänä kaikki energiapuu saadaan hyötykäyttöön.   

KONEEN OMINAISUUKSIA

Risupeto katkaisee puut kiekkoterillä ja siirtää ne välivarastoon nopeasti ja jatkuvatoimisesti eli runkoja ei tarvitse käsitellä yksittäin. Se poimii tyvihalkaisijaltaan 1 - 30 cm paksuiset puut. Kerätty nippu vapautetaan pyörittämällä teriä vastakkaiseen suuntaan. Kiekkoterät murskaavat kannon, millä tavoitellaan vesomisen vähenemistä kannon nopeammasta kuivumisesta johtuen. Maa-ainekset eivät vahingoita Risupedon teriä, kuten teräketjulaitteille helposti käy. Laitteen terät sekä keruulaitteisto pyörivät hitaasti perinteisiin murskaimiin tai sahalaitteisiin verrattuna, jolloin työskentelystä ei aiheudu kivien sinkoilua ja vaaraa ulkopuolisille. Laitteen leveys on yksi metri, jolloin sen käsittely ahtaissakaan paikoissa ei ole ongelma.

Risupedon peruskoneena toimii kaivuri tai harvesteri, johon on vaihdettu maanrakennuspuomi tai vastaava. Maanrakennuspuomin lisäksi Risupeto tarvitsee kauhanpyörittäjän. Risupetoa ei suositella motopuomiin ja riipukkeeseen, koska tehokkuus kärsii.

TEKNISTÄ TIETOA

Peruskone
- Suositeltu peruskoneen koko 16 - 20 t
- Vasaralinjavaatimus 2-toiminen

Hydrauliikka
- Käyttöpaine 340 - 400 bar
- Öljyvirtaus suositus 150 - 200 l/min

Liittimet
- Keruulaitteiston pyöritys 1" pyörivät liittimet
- Vuotolinja 3/4" lukittavat pikaliittimet
- Lukkolinja 3/8" lukittavat pikaliittimet

Koko
- Leveys 970 mm
- Korkeus 2000 mm
- Paino 1290 kg (lisävarusteiden kanssa)

Vaara-alue 30 m

Vaatii kauhanpyörittäjän


LISÄVARUSTEET

Nipun hallintalukot
- Sulkee ruuman hydraulisesti kumilapojen lisäksi

Hydraulinen yletinpaketti
- Lisää ulottuvuutta 600 mm

Risupeto Edition tukisukset
- Lisää vakautta työskentelyyn, lisätietoa täällä

KEHITYSTYÖ

PROTO I

Risupeto tehtiin tehostamaan energiapuun korjuuta. Samalla haluttiin työllistää yrityksen kaivinkone myös maanrakennuskauden ulkopuolella. Aivan ensimmäinen Risupeto rakennettiin vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Ensimmäistä prototyyppiä on pyöritetty pääasiassa tela-alustaisella New Holland E200SR kaivinkoneella, jolla saavutetaan 10 metrin ulottuvuus. Proto I painaa kokonaisuudessaan noin 900-1300 kg varusteista riippuen. Prototyppi on ulkoasultaan varsin karu, sillä siinä näkyvät kaikki kehitystyön jäljet.

Proto I on jälkeenpäin saanut sisäänsä toisen prototyypin tekniikkaa tehokkuuden parantamiseksi entisestään. Laitetta käytetään edelleen päivittäisessä työskentelyssä.

PROTO II

Proto II rakennettiin vuosina 2020-2021 Euroopan aluekehitysrahaston tukemana. Tavoitteena oli tehdä kevyempi ja sulavalinjaisempi laite pohjautuen ensimmäiseen protoon.

Proto II osoittautui edeltäjäänsä vieläkin tehokkaammaksi ja huollettavuuskin parani. Paino ei juurikaan pudonnut, mutta sitä ei haluttu priorisoida kestävyyden tai toimivuuden kustannuksella. 

Lisätietoa Risupeto Proto II -hankkeesta täällä.

NOLLASARJA

Nollasarjaan yhdistettiin molemmista prototyypeista parhaat puolet. Nollasarjaa valmistettiin kolmen pedon verran.

TUTKIMUSTULOKSIA

Juha Laitila & Kari Väätäinen (2021) Productivity and cost of harvesting overgrowth brushwood from roadsides and field edges, International Journal of Forest Engineering.  Virallinen tutkimusjulkaisu luettavissa täällä. 

Koneyrittäjä 10/2019 Tutkimustuloksia suomeksi  


Juha Laitila & Kari Väätäinen (2022) The productivity and cost of harvesting whole trees from early thinnings with a felling head designed for continuous cutting and accumulation,  International Journal of Forest Engineerin.  Virallinen tutkimusjulkaisu luettavissa täällä.

Koneyrittäjä 1/2022 Tutkimustuloksia suomeksi

Kuva: Sanne Katainen / Maaseudun tulevaisuus
Kuva: Sanne Katainen / Maaseudun tulevaisuus

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Laitteesta kiinnostuneille voidaan järjestää pienimuotoisia työnäytöksiä ja tarjotaan mahdollisuus päästä kokeilemaan konetta käytännössä. Lisätietoja saa soittamalla tai sähköpostilla! Yhteystiedot täällä.